Razvoj konkurentnog Domino dizajna d.o.o.

OVAJ PROJEKT SE FINANCIRA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

 

„Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Domino dizajn d.o.o. Požega.“

 

OZNAKA PROJEKTA:

KK.03.2.1.06.0030

 

IME KORISNIKA:

DOMINO DIZAJN d.o.o.

Pakračka ulica 2, Požega, OIB: 74398535985

 

NAZIV PROJEKTA:

Razvoj konkurentnog Domino dizajna d.o.o.

 

UKUPAN IZNOS PROJEKTA:  142.331,00 kuna

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA:  142.331,00 kuna

UKUPNA BESPOVRATNA SREDSTVA: 120.000,00 kuna

 

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE
KOJI SE FINANCIRAJU IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I
INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU : 2014.-2020
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA : 16.10.2017 do 16.05.2018.
KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Darko Domičić
mob. +385 99 22 11 505
e-mail: darko.domicic@dominodizajn.hr

Nabavljena oprema i stečena znanja će se koristiti u poslovanju duži niz godina. Svrha ovog projekta je Unaprjeđenje poslovnih procesa i razine konkurentnosti tvrtke Domino dizajn d.o.o. Ona se ostvaruje aktivnostima nabave hardvera (radna stanica s monitorima+server+razvod ethernet 10Gb interne mreže), softvera (2 softvera, sa 3 licence), te edukacijama (2 edukacije s ciljem razvoja know-howa za upravljanje novom opremom). To sve rezultira, situacijom u kojoj je tvrtka prijavitelja osnažila svoju hardversku i softversku bazu, a njezini djelatnici su razvili dodatne vještine, što sve u konačnici rezultira povećanjem konkurentnosti tvrtke kao cjeline.

Osnovni ciljevi projekta su:

– očuvanje radnih mjesta
– povećanje prihoda od prodaje
– Produktivno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu
– povećanje konkurentnosti na inozemnom tržištu

Linkovi:
strukturnifondovi.hr klikni
“Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” : klikni

  • PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ