O nama
Domino dizajn d.o.o. za projektiranje, građenje osnovan je 22.02.2011. godine. Tvrtka ima sjedište u gradu Požegi (180 km istočno od Zagreba) u Republici Hrvatskoj.
U prvoj godini poslovanja tvrtka se uspjela nametnuti prvenstveno na lokalnoj razini kao projektantski ured koji na tržištu nudi izradu statičkih i dinamičkih proračuna građevinskih konstrukcija, te izrada izvedbenih projekata građevinskih konstrukcija. Pod pojmom izvedbeni projekt podrazumijeva se radionička dokumentacija za izradu i montažu metalnih konstrukcija (čelične i aluminijske konstrukcije) te armaturni nacrti betonskih konstrukcija. 2013. godine počinjemo realizirati ugovore sa inozemnim partnerima (prvenstveno iz Njemačke i Austrije) te se zapošljavaju novi djelatnici građevinske i arhitektonske struke. Buduća vizija poduzeća je povećanje broja stalnih i pouzdanih partnera, povećanje broja zaposlenih te poboljšanje i proširivanje suradnje sa dosadašnjim partnerima iz Hrvatske, Njemačke i Austrije na način da poboljšamo naš proizvod i povećamo opseg isporuke.

Možemo se pohvaliti brojnim realiziranim projektima sa područja EU-a, prvenstveno Austrije i Njemačke. Ukoliko se ostvare sve pretpostavke, dugoročni cilj poduzeća je povećanje broja zaposlenika, stvaranje jednog stabilnog mikropoduzetničkog subjekta u malenoj lokalnoj sredini, koji bi zbog svog stručnog potencijala, uspio plasirati svoje intelektualne proizvode u daleko razvijenijim zemljama, a usput prenoseći nova znanja i pozitivnu svijest iz razvijenijih zemalja u manji, te znanjem i tehnološkim razvojem deficitarniji lokalitet Republike Hrvatske.

Tvrtka Domino dizajn d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor prvenstveno se bavi izradom projekata nosivih konstrukcija u građevinarstvu te stručnim nadzorom građenja za objekte koji se grade u Hrvatskoj.

O proizvodu kojeg nudimo

Dio cjelovitog projekta građevine (industrijske, energetske, gospodarske, inženjerske ili stambene) koji izrađuje naša tvrtka Domino dizajn d.o.o. je isključivo građevinski projekt čelične i betonske konstrukcije. Svaki građevinski projekt konstrukcije ima osnovna dva nivoa ili faze a to su:

 • glavni građevinski projekt konstrukcije – analiza nosivosti konstrukcije, proračun i dimenzioniranje
 • izvedbeni (detaljni) projekt konstrukcije – razrada detalja konstrukcije za proizvodnju i montažu

U sklopu glavnog projekta (main project) izrađujemo statički i dinamički proračun konstrukcije, dokaz nosivosti i dimenzioniranje elemenata, uglavnom prema Eurocod standardima. Izvedbenim građevinskim projektom (detail design) konstrukcija se razrađuje do zadnjeg detalja, na temelju čega se izdaju precizni, radionički (ili armaturni) nacrti, na temelju kojih se konstrukcija izrađuje u tvornicama i proizvodnim pogonima. U izvedbenim projektima prilagođavamo se standardima koji su zahtijevani od naručitelja kao što su: Euro norme, DIN norme – njemački standardi, AICS američki normativi, GOST ruski normativi – russian national standard ili specijalni interni standardi naručitelja.

Tržište

U posljednje dvije godine od ukupnog broja izvedbenih projekata 70% je isporučeno za inozemno tržište (Austrija, Njemačka, Slovenija, Srbija), dok 30% za domaće hrvatsko tržište.
Za svaki pojedinačni tip projekta, koriste se za to područje posebno razvijeni alati-aplikacije koja je usko podređena jednom ili većem broju područja primjene.
Od najvažnijih poslovnih partnera u Hrvatskoj su:

 • Magma d.o.o. iz Požege (tvornica za proizvodnju i montažu čeličnih konstrukcija, stalni i veoma pouzdani partner),
 • Puni krug d.o.o. (arhitektonski studio),
 • Našicecement d.d. (tvornica cementa u Našicama),
 • Microplet Pleternica (pogon za strojnu obradu elemenata od metala),
 • Tenzor d.o.o. Zagreb (tvrtka za projektiranje konstrukcija)
 • Metal-projekt d.o.o. Zagreb (tvrtka za projektiranje i reviziju metalnih konstrukcija)
 • Đuro Đaković Montaža – Slavonski Brod (sjedište Njemačka: energetska postrojenja, cementare)
 • Brodarski institut Zagreb
 • Monting d.d. Zagreb
 • Start design d.o.o., Zagreb

Od najvažnijih inozemnih partnera izdvajamo:

 • Trimo d.d. Trebnje – Slovenija (projektiranje, proizvodnja i montaža čeličnih konstrukcija)
 • Goša Montaža ad – Srbija (grupacija za izvođenje i održavanje termoenergetskih i naftnih postrojenja)
 • Valmet – Finska (razvoj tehnologija i automatizacije za energetska postrojenja te postrojenja za celulozu i papir).

Osim gore spomenutih velikih grupacija za koje smo izvodili uglavnom projekte veće vrijednosti, Domino dizajn d.o.o. konstantno izvodi projekte male vrijednosti za fizičke osobe, uglavnom na lokalnom tržištu, u obliku projekata obiteljskih kuća i manjih poslovnih jedinica, te građevina namijenjenih poljoprivrednoj djelatnosti.

Općenito o referencama

Kao osnovne reference ipak bi izdvojili veće projekte koje smo izvodili za inozemne partnere. Na ovakvim projektima uistinu vidimo siguran napredak, minimalni rizik, neprocjenjivu vrijednost u obliku novih znanja i tehnologija te istinsko zadovoljstvo u radu i napredak, kako neposredno našeg ureda, tako i posredno proizvodnih pogona s kojima konstantno surađujemo u Hrvatskoj.

 • Industrija i energetika
  • rafinerije nafte
  • cementare
  • kogeneracijska postrojenja
  • silosi, bunkeri, spremnici i sušare
  • termoelektrane
  • vjetroelektrane
  • filteri: vrećasti filteri i elektro filteri
  • industrijske hale
  • kranovi
 • Poslovni i sportski objekti
  • Proizvodne i skladišne hale
  • izložbene hale
  • sportske dvorane
  • nadstrešnice uz poslovne objekte
 • Trgovački centri i garaže
  • mješoviti trgovački centri
  • nadzemne garaže
  • podzemne garaže
 • Specijalne inženjerske konstrukcije
  • vodotornjevi
  • kuglasti spremnici
  • spremnici nafte
 • Cjevovodi
  • veliki industrijski cjevovodi za ventilaciju
  • industrijski kanali za vrući zrak
 • Objekti na prometnicama i reklamni stupovi
  • Objekti za naplatu cestarine
  • Cestarinski prolazi
  • Reklamni stupovi
 • Stambeni objekti
  • Obiteljske kuće
  • Višestambene građevine

Najvažnije reference:

 • Kogeneracijsko postrojenje na biomasu Viridas biomass snage 9,99 MW u Babinoj Gredi (Uni Viridas, Valmet)
 • Platforme kružnih apsorbera na bloku 6 termoelektrane Belchatov u Poljskoj (Bilfinger Berger), proizvodne hale sa kranskim mostovima u sklopu naftnog postrojenja Petrofac – Ujedinjeni arapski emirati (za naručitelja Trimo Trebnje Slovenia)
 • Elektrofilteri u sklopu kogeneracijskih postrojenja Slavonija OIE u Slavonskom Brodu i Sava d.o.o. u Staroj Gradišci
 • Građevine za smještaj autopunilišta nafte u sklopu RNR Rijeka (Monting, Brodarski institut)
 • Objekti za smještaj cjevovodne infrastrukture u sklopu rafinerije nafte u Pančevu (Goša Montaža ad, Gazprom)
 • Postrojenje za prihvat i loženje RDF-a (reduced derived fuel) u sklopu cementare Našicecement – spalionica otpada
 • Postrojenje za Hydrocracking u sklopu INA rafinerija Rijeka – visoka hala kompresora

Alati i aplikacije:

U 2017. godini usvajamo BIM (building information modelig) sustav projektiranja i opremljujemo se aplikacijama potrebnim za ovakav način upravljanja projektima kao što su:

 • Tekla Structures
 • Staad Pro
 • SCS Steel connections
 • i ostale popratne, priručne aplikacije
 • PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ